Garantii

Produsele livrate necesită o manipulare atentă pentru a evita şocurile şi căderile. Ele vor fi instalate în locuri ferite de vibraţii, praf în exces şi vor fi ferite de pătrunderea diverselor lichide în interiorul carcasei protectoare sau de expunerea îndelungată la radiaţia solară.
Alimentarea generală a echipamentelor se va face de la reţeaua de curent alternativ folosindu-se pentru aceasta numai prize cu împamantare de tip shucko şi alimentarea componentelor se va face de la o sursă corespunzătoare condiţiilor de instalare.

Firma SC NEXUS NET SRL garantează cumparatorului produsului că, în cazul defectării acestuia, în condiţii normale de utilizare, pe durata perioadei de garanţie, produsul va fi reparat gratuit, la sediul firmei sau al unui service nominalizat de furnizor, transportul fiind asigurat de beneficiar .

Garanţia se acordă numai produselor returnate in ambalajul original, cu documentaţia originală şi însoţite de o descriere a defectului şi de prezentul certificat în original.
Orice defect apărut ca urmare a manipulării şi exploatării necorespunzatoare, precum şi în urma intervenţiei neautorizate* asupra echipamentelor, nu intră sub incidenţa garanţiei acordate.
Constatarea defecţiunilor se face în termen de 48 ore lucrătoare de la sesizarea acestora de către beneficiar. Reparaţia se face în termen de 7 până la 14 zile de la recepţia produsului la sediul SC NEXUS Net SRL. În cazul lipsei pieselor de schimb la furnizor, înlocuirea acestora se face în max. 30 zile lucrătoare de la primirea echipamentului pentru depanare. În acest caz, garanţia totală a echipamentului/componentei se extinde automat cu perioada de timp necesară înlăturării defecţiunii.
Garanţia nu se aplică produselor sau părţilor componente care s-au defectat datorită instalării
improprii, manipulării sau folosirii anormale, necorespunzătoare sau accidentale, nerespectării instrucţiunilor de folosire, întreţinerii defectuoase, a unor variaţii anormale de tensiune sau datorate unei racordări electrice greşite. Nu fac obiectul garanţiei: bobina şi sistemul mobil al difuzoarelor, orice tip de bec, lichidul de fum, în general, orice tip de consumabile.
Pierderea certificatului de garanţie atrage după sine ieşirea din garanţie a produsului.
Garanţia aparatului încetează, daca echipamentul/componenta a fost reparată sau modificată de către o persoană sau unitate neautorizată de societatea noastră.
În cazul solicitării nejustificate de acordare a garanţiei (datorată convingerii beneficiarului ca există un defect), clientul este obligat la plata contravalorii de investigare a produsului fixată pauşal la contravaloarea de 25 USD per reper reclamat.
În situaţia în care cumpărătorul va revinde echipamentele, noul cumpărător nu va beneficia de
prevederile prezentului certificat de garanţie decât în condiţiile în care firma SC Nexus Net SRL este înştiinţată de revânzare în termen de max 7 zile calendaristice de la încheierea contractului de vanzare- cumparare.
Firma SC Nexus Net SRL ofera garanţie pentru produsele livrate în limita garanţiei acordate de producătorul acestora.
Aparatele livrate trebuie să fie instalate de catre persoane calificate, în conformitate cu normativele în vigoare şi cu prescripţiile din instrucţiunile de folosire. Aparatele trebuie să fie corect folosite şi pentru scopurile pentru care au fost concepute .
Dacă, în perioada de garanţie, produsul nu poate fi reparat sau când perioada de nefuncţionare din cauza deficienţelor aparute depaşeşte 40% din termenul de garanţie şi, de asemenea, în cazul unor defecţiuni repetate de cel puţin 5 ori în prima jumătate a perioadei de garanţie, la cererea consumatorului, produsul va fi înlocuit de vânzător.
ATENŢIE! Se va refuza recepţia în vederea asigurării garanţiei pentru acele produse care nu vor avea etichetele sau sigiliile de garanţie intacte.
Drepturile consumatorului sunt cele din OG 21/1992 si HG 449/2003. Prezentul CERTIFICAT DE GARANŢIE şi DECLARAŢIA DE CONFORMITATE sunt redactate în baza HG 449/2003 si OG 21/1992.
*) Condiţii care duc la arderea becurilor:
-Variaţii de tensiune;
-Aprinderea/Stingerea la intervale mici de timp a efectelor;
-Atingerea cu mana a becurilor;
-Instalarea improprie în soclu;
Condiţii care duc la arderea incintelor acustice:
-Folosirea unui amplificator impropriu atât ca impedanţă cât şi ca putere;
-Conectarea incorectă;
-Setarea crossoverului la parametri necorespunzători;
-Folosirea unui cablu de semnal necorespunzător;
-Manipularea incorectă a unui microfon;
Alte condiţii care duc la pierderea garanţiei:
-Lipsa seriei sau modificări ale seriei produsului;
-Avarii sau deteriorări mecanice;
-Modificări ale produsului;
-Deteriorări ale incintelor acustice datorate unor semnale distorsionate sau care au depăşit puterea nominală indicată.