G.D.P.R.

Ținând cont de faptul că aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”)* a intrat in vigoare, prin prezenta informare dorim sa vă notificăm în legătură cu politica actualizata privind Politica de confidentialitate.

In vederea respectarii legislației privind protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm ca, in cele ce urmeaza, să acordați câteva momente analizarii aspectelor esențiale ale politicii privind “Termenii si Conditiile” privind protecţia datelor.

Ce este GDPR?

          Incepând cu 25 mai 2018, Regulamentul abrogă și înlocuiește Directiva nr. 95/46/CE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
             Regulamentul are aplicabilitate directă în toate Statele Membre, în baza Tratatului pentru Funcționarea Uniunii Europene.

           În consecință, începând cu 25 mai 2018, Regulamentul înlocuiește și actul normativ-cadru de reglementare internă a acestui domeniu special, Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

           Scopul principal al regulamentului il reprezinta cresterea nivelului de protectie a datelor personale permitand astfel fiecarei persoane controlul asupra propriilor date.

Ce date cu caracter personal prelucram?

            Datele personale pe care le prelucram sunt, in principal, datele tale de identificare, tranzactionale, financiare, de localizare sau alte date personale pe care le colectam direct de la tine sau din alte surse atunci cand devii clientul nostrum, prin accesarea site-ului nostru sau cand folosesti produsele sau serviciile noastre.Datele personale sunt prelucrate doar pentru scopuri legitime, precum acela de a-ti furniza produsele noastre sau pentru a-ti oferi asistenta/informatii cu privire la unul dintre produsele noastre, in scop de marketing, pentru imbunatatirea si dezvoltarea produselor si serviciilor pe care ti le oferim, etc.
             Prelucrarea datelor personale se intemeiaza intotdeauna fie pe executarea contractelor incheiate cu noi (procesarea comenzilor), pe nevoia de a respecta o obligatie legala, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, dupa caz, pe consimtamantul tau daca ti-ai manifestat optiunea in acest sens.

             Datele dvs. personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale si, dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile privind arhivarea.

Drepturile tale

              În conformitate cu dispozițiile GDPR, beneficiezi de următoarele drepturi:
 

  • Dreptul la informare – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor tale personale;
  • Dreptul la rectificare – puteti rectifica datele personale incorecte sau le puteti completa
  • Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – vom lua toate măsurile necesare pentru a proteja confidențialitatea și securitatea informațiilor dumneavoastră personale colectate de pe Site..De asemenea, puteti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
  • Dreptul la restrictionarea prelucrarii  atunci cand:

Ø  dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pentru perioada în care noi vom verifica exactitatea datelor;

Ø  prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

Ø  Nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

Ø  dumneavoastră v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (1) GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

  • Dreptul de a depune plangere - puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
  • Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra, il puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
  • Transferul datelor cu caracter personal: Noi nu vom divulga niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal unei societăți comerciale sau organizații terțe care intenționează să le folosească în scopuri de marketing direct, cu excepția situației în care v-ați oferit consimțământul expres și prealabil în acest sens. Din rațiuni strict tehnice, datele dumneavoastră ar putea fi dezvăluite unor colaboratori externi care își desfășoară activitatea în domeniul IT&C (spre exemplu, unui furnizor de soluții software pentru găzduirea Site-ului). În acest caz ne vom asigura că partenerii menționați respectă securitatea și confidențialitatea informațiilor dumneavoastră. Am putea dezvălui informațiile dumneavoastră personale, în cazul în care ne este solicitat acest lucru prin lege, sau în cazul în care, în opinia noastră, fundamentată pe buna-credință, o astfel de acţiune este în mod rezonabil necesară pentru a ne conforma procedurilor legale, pentru a răspunde oricăror solicitări și pretenții, sau pentru a proteja siguranța sau drepturile noastre, ale clienților săi, ori ale publicului în general

             Astfel, ținând cont de informațiile prezentate mai sus, vă invităm să ne transmiteți la adresa de e-mail office@led3d.ro dacă doriți să delistam datele dumneavoastră din baza noastră de date.

            Vă puteți dezabona sau puteți actualiza oricand, opțiunile referitoare la comunicarea cu LED3D.RO oricând, prin accesarea site-ului www.led3d.ro sau prin transmiterea unui mesaj către următoarea adresă de e-mail office@led3d.ro cu mentiunea „Nu vreau să mai primesc comunicări din partea Led3D.ro”

          Dacă aveți orice întrebări, reclamații, sau comentarii cu privire la această politică de confidențialitate sau la practicile noastre de colectare a informațiilor, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail office@led3d.ro. De asemenea, mentionam faptul ca informatiile complete, actualizate, privind prelucrarea datelor cu caracter personal le veți putea gasi pe site-ul nostru www.led3d.ro începand cu data de 25.05.2018.


O zi minunată,

Echipa LED3D.RO.